วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ต่อด้วยงานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือโครงการ”เพชรบูรณ์พอเพียง” ณ ห้องประชุมเมืองราด ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๒

ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, อยู่บนเวที, ตาราง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนอยู่บนเวที
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนอยู่บนเวที
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี ‎6 คน, ‎ข้อความพูดว่า "‎SD UGoa วันที่ م นป้องกัน JAD‎"‎‎
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, หน้าจอ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ต่อด้วยงานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือโครงการ”เพชรบูรณ์พอเพียง” ณ ห้องประชุมเมืองราด ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๒

ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, อยู่บนเวที, ตาราง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนอยู่บนเวที
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนอยู่บนเวที
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี ‎6 คน, ‎ข้อความพูดว่า "‎SD UGoa วันที่ م นป้องกัน JAD‎"‎‎
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, หน้าจอ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม