วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓,๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต ๔๐ ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

ในภาพอาจจะมี 19 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "สำนักง"
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "สำนักง ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนั สกสค. จังหวัด"
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ข้อความพูดว่า "P นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ. สพม. ผอ.สพม.เขต40 เขต 40"
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, แว่นกันแดด, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์"
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ตาราง และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "เรื่องที่ประ"
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ข้อความพูดว่า "นายไท นายไทพานนนท์ พานนนท์ ผู้อานวยการ สพป.พช. เขต 3"
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม