นายประทาน หาดยาว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

หมายเลขโทรศัพท์ 0898575194

อีเมลล์ pratan0808@gmail.com

 

 

นายพร ดังดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
โทร 08-1886-7140
อีเมล์ P2000dungdee@gmail.com

นายวิทยา เกษาอาจ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
โทร 08-1252-5419
อีเมล์ wittaya2517.g2@hotmail.com

นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
โทร 08-3588-2228
อีเมล์ marath2514@gmail.com