นายอดุลย์  ภูปลื้ม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

หมายเลขโทรศัพท์ 0956583339

อีเมลล์ Adoonpp@gmail.com

 

 

นายวิทยา เกษาอาจ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
โทร 08-1252-5419
อีเมล์ wittaya2517.g2@hotmail.com

นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
โทร 08-3588-2228
อีเมล์ marath2514@gmail.com

นายกฤษฎา พิมพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
โทร –
อีเมล์ –